خبر فوری

در حال خواندن:

همه پرسی ترکیه نقطه عطفی در تعامل با اروپا


دفتر بروکسل

همه پرسی ترکیه نقطه عطفی در تعامل با اروپا

در آستانه همه پرسی روز یکشنبه در ترکیه برای اصلاح قانون اساسی این کشور، تنش دیپلماتیک میان دولت آنکارا و اتحادیه اروپا هنوز فروکش نکرده است. بازنگری تنش اخیر از آغاز تاکنون، محکومیت روسیه در دیوان حقوق بشر اروپا و نیز خبر نخستین سفر موگرینی به روسیه در این برنامه اخبار از بروکسل.

دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ کریستین لاگارد خواهان بخشش قسمتی از بدهی های یونان شد