خبر فوری

خبر فوری

Global Japan

Markets Data

نرخ ارز

شاخص بازار بورس

شاخص بازار بورس نام ارزش تغییر خالص ٪ تغییر
STX STOXX50E 3593.94 +0.41 -0.18
FTSE FTSE100 7501.71 +1.30 +0.02
GDAXI GDAXI 13162.73 +0.80 -0.16
CAC40 CAC40 5417.88 +0.31 -0.17
SSMI SSMI 9350.36 +0.05 -0.12
SPX SPX 2664.11 +4.12 +0.15
IRTS IRTS 1140.62 +0.26 -0.81
NSQ NSQ 6862.32 +0.76 -0.19
DOW DJI 24504.80 +118.77 +0.49
IBEX IBEX35 10315.20 +26.90 +0.26
N225 N225 22758.07 +0.10 -0.47
NYSE NYA 12697.78 +29.56 +0.23

کالاهای اقتصادی

انرژی ارزش تغییر خالص ٪ تغییر
BRENT Oil 63.77 +0.43 +0.68
WTI Oil 57.45 -0.54 -0.93
NYMEX 2.69 -0.14 +0.81
metals ارزش تغییر خالص ٪ تغییر
Gold 1241.36 +0.2701 -0.18
Platinum 877.7 +0.61 +0.07
Silver 15.74 -0.023 -0.15

اخبار بیشتر بازرگانی