خبر فوری

کندوکاو

جربان اخبار، پرشتاب و بی‌پایان است. در این روند، دقایقی درنگ می‌کنیم و در برنامه «کندوکاو» به بررسی دقیق‌تر رخدادهایی می‌پردازیم که جهان ما را عوض می‌کنند. گزارشگران یورونیوز در برنامه «کندوکاو» هر هفته گزارش‌های تحقیقی و اختصاصی را که از کانون این رویدادها تهیه شده، به شما عرضه می‌کنند.

با همکاری

بایگانی کندوکاو

News

نگاهی به موفقیتها و ناکامیهای نظامهای آموزشی دو کشور هلند و فرانسه

همه پدر و مادرها بهترین آرزوها را برای فرزندانشلان دارند و می خواهند که آنها در مدارس خوب تحصیل کنند.

همه پدر و مادرها بهترین آرزوها را برای فرزندانشلان دارند و می خواهند که آنها در مدارس خوب تحصیل کنند.

News

راز موفقیت نظام آموزشی هلند در چیست؟

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر سه سال یکبار عملکرد نظامهای آموزشی در کشورهای عضو و دیگر کشورها در سراسر جهان را ارزیابی می کند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر سه سال یکبار عملکرد نظامهای آموزشی در کشورهای عضو و دیگر کشورها در سراسر جهان را ارزیابی می کند.

News

نابرابری، چالش اصلی نظام آموزشی فرانسه

طبق مطالعاتی که اخیرا یک سازمان دولتی در فرانسه انجام داده است، سیاستهای دولت در نظام آموزش و پرورش، برغم اختصاص یارانه به برخی از مدارس باعث تشدید نابرابری و تبعیض در مدارس فرانسه شده…

طبق مطالعاتی که اخیرا یک سازمان دولتی در فرانسه انجام داده است، سیاستهای دولت در نظام آموزش و پرورش، برغم اختصاص یارانه به برخی از مدارس باعث تشدید نابرابری و تبعیض در مدارس فرانسه شده…

News

اروپا و چالش تغییرات اقلیمی؛ از ترامپ تا شراب بریتانیایی

انتظار می رود گرم شدن کره زمین همچنان به وقوع بلایای طبیعی، بارانهای سیل آسا، سیل، خشکسالی های شدید منجر شود، و پیامدهای دراز مدتی برای طبیعت، سلامت انسانها و اقتصاد داشته…

انتظار می رود گرم شدن کره زمین همچنان به وقوع بلایای طبیعی، بارانهای سیل آسا، سیل، خشکسالی های شدید منجر شود، و پیامدهای دراز مدتی برای طبیعت، سلامت انسانها و اقتصاد داشته…