خبر فوری

سال گذشته میلادی، ۱۰ درصد از ۱۰ میلیون پرواز در سراسر اروپا با حداقل نیم ساعت تاخیر انجام شد. این مسئله هم برای مسافران مشکل ساز است و هم برای خطوط هوایی و هم در کار ترافیک هوایی و برجهای مراقبت اخلال
مطلب کامل را بخوانید