خبر فوری

خبر فوری

سال گذشته میلادی، ۱۰ درصد از ۱۰ میلیون پرواز در سراسر اروپا با حداقل نیم ساعت تاخیر انجام شد. این مسئله هم برای مسافران مشکل ساز است و هم برای خطوط هوایی و هم در کار ترافیک هوایی و برجهای مراقبت اخلال
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش