خبر فوری

خبر فوری

دولت اسرائیل پس از رای دیوان عالی این کشور در ماه اوت سال ۲۰۱۷ این تصمیم را اتخاذ کرده است. عالی ترین مرجع قضایی اسرائیل به دولت اجازه داد تا پناهجویان اهل اریتره و سودان را پس از موافقت با رواندا به این کشور آفریقایی بفرستد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش