خبر فوری

خبر فوری

یورونیوز درباره تصمیم اروپا برای ماندن و فراهم کردن راهکار برای شرکت های اروپایی حاضر در ایران با پژوهشگر موسسه کارنگی گفتگو کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش