خبر فوری

در حال خواندن:

آیا مجارستان خطری برای دموکراسی در اروپاست؟


کندوکاو

آیا مجارستان خطری برای دموکراسی در اروپاست؟

حزب راست دولت مجارستان باعث بی ثبات شدن دموکراسی در سراسر اروپا شده است.

قانون جدید مطبوعات، رسانه ها را زیر فشار قرار داده، صندوقهای بازنشستگی در حال دولتی شدن هستند، شرکتهای خارجی ملزم به پرداخت مالیات شده اند و قانون اساسی مجارستان در آینده ای نزدیک باز بینی خواهد شد.

با ما باشید تا پنجشنبه با برنامه گزارشگر

مطالب منتخب

مطلب بعدی
هشتاد درصد کودکان افغان دچار بیماریهای روحی هستند

کندوکاو

هشتاد درصد کودکان افغان دچار بیماریهای روحی هستند