خبر فوری

در حال خواندن:

ناهیده، اولین فرمانده پیشمرگه زن در کردستان عراق

women-and-war

ناهیده، اولین فرمانده پیشمرگه زن در کردستان عراق

با همکاری