خبر فوری

خبر فوری

بدون شرح

قدم زدن دو فضانورد در ایستگاه فضایی

دو فضانورد آمریکایی درصد آماده کردن دو پارکینگ برای دو تاکسی فضایی و تجاری هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح