خبر فوری

خبر فوری

دود مه آلود ناشی از آتش سوزی در اندونزی، مالزی و سنگاپور

خبر کوتاه مردم اندونزی همچنان از مه دود آلود ناشی از آتش سوزی جنگل ها که از روز چهارشنبه آغاز شده، رنج می برند. این آلودگی به مالزی و سنگاپور نیز

در حال خواندن:

دود مه آلود ناشی از آتش سوزی در اندونزی، مالزی و سنگاپور

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

مردم اندونزی همچنان از مه دود آلود ناشی از آتش سوزی جنگل ها که از روز چهارشنبه آغاز شده، رنج می برند.

این آلودگی به مالزی و سنگاپور نیز سرایت کرده است.