خبر فوری

در حال خواندن:

کارناوال ریو حادثه ساز شد


برزیل

کارناوال ریو حادثه ساز شد

خبر کوتاه

در جریان کارناوال ریو، سقوط سکوی اجرای برنامه یازده زخمی برجای گذاشت. نه نفر در بیمارستان بستری شدند.

حادثه هنگامی روی داد که رقصنده ها روی این سکو در حال اجرای برنامه بودند. این دومین حادثه طی دو روز گذشته است که در جریان این کارناوال روی می دهد.

کره جنوبی

وارث امپراتوری سامسونگ در ارتباط با چند مورد فساد مالی تفهیم اتهام شد