خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ موج عوام گرایی در هلند متوقف شد


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ موج عوام گرایی در هلند متوقف شد

بررسی پیامدهای انتخابات پارلمانی هلند و موافقت ملکه الیزابت با آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.