خبر فوری

کندوکاو

جریان اخبار، پرشتاب و بی پایان است. در این روند، دقایقی درنگ می کنیم و در برنامه «کندوکاو» به بررسی دقیق تر رخدادهایی می پردازیم که جهان ما را عوض می کنند. گزارشگران یورونیوز در برنامه «کندوکاو» گزارش های تحقیقی و اختصاصی را که از کانون این رویدادها تهیه شده، به شما عرضه می کنند.

با همکاری

جهان

دیدار دوباره با کاوه و امینا

در عمق ناحیه روهر آلمان به دیدار دوستی می رویم؛ این منطقه که زمانی به خاطر معادن ذغال سنگ و صنعت فولادش به قلب صنعتی کشور معروف بود، امروز با بحران، بیکاری، فقر و خیلِ مهاجران…