خبر فوری

دنيای تجارت

کار آفرین هستید و بدنبال این که کسب و کار خود را به راه بیندازید؟ برنامه «دنیای تجارت» کلیدهای موفقیت را به شما نشان می دهد: بودجه لازم برای شروع کار را از کجا تامین کنید، چگونه با شبکه های نوآوری آشنا شوید و به بازارهای جهانی راه یابید؟ در برنامه دنیای تجارت با بهترین کارشناسان و کارآفرینان اروپایی آشنا می شویم. به سراسر دنیا سفر می کنیم. داستان موفقیت آنها را می بینیم و می شنویم و راهنمایی هایشان را در اختیار شما قرار می دهیم

با همکاری

بایگانی دنيای تجارت

Business

پرورش استعدادهای جوان دنیای دیجیتال برای افزایش توان رقابت شرکتهای اروپایی

به بارآوردن استعدادهای دنیای دیجیتال یکی از رازهای افزایش توان رقابت شرکتهای تجاری کوچک و متوسط اروپایی است، بخصوص اینکه حدود یک سوم نیروی کار فعال در در اروپا یا مهارتهای الکترونیکی ندارند یا مهارتها

به بارآوردن استعدادهای دنیای دیجیتال یکی از رازهای افزایش توان رقابت شرکتهای تجاری کوچک و متوسط اروپایی است، بخصوص اینکه حدود یک سوم نیروی کار فعال در در اروپا یا مهارتهای الکترونیکی ندارند یا مهارتها

Business

سرمایه گذاری جمعی، پدیده ای رو به رشد در اروپا

پدیده سرمایه گذاری جمعی در اروپا رو به رشد است. اما راز موفقیت در این کار چیست؟ و سامانه های جذب سرمایه در اروپا چگونه عمل می کنند؟ در این گزارش

پدیده سرمایه گذاری جمعی در اروپا رو به رشد است. اما راز موفقیت در این کار چیست؟ و سامانه های جذب سرمایه در اروپا چگونه عمل می کنند؟ در این گزارش

Business

ایرلند؛ طرح ابتکاری «به سوی رشد» برای کمک به زنان کارآفرین

در ایرلند به زنان کارآفرین کمک می شود تا از طریق ارتباط با پیشروان عرصه تجارت کسب و کارشان را توسعه بدهند. در این گزارش «دنیای تجارت» درباره این

در ایرلند به زنان کارآفرین کمک می شود تا از طریق ارتباط با پیشروان عرصه تجارت کسب و کارشان را توسعه بدهند. در این گزارش «دنیای تجارت» درباره این

Business

استقبال از برچسب «سازگاری با محیط زیست» در بازار اروپا

در خانه دانوب در پراگ با پاول روبی، نماینده «برچسب سازگاری با محیط زیست» در جمهوری چک دیدار کرده ایم و از او پرسیده ایم که این برچسب چیست؟. پاول

در خانه دانوب در پراگ با پاول روبی، نماینده «برچسب سازگاری با محیط زیست» در جمهوری چک دیدار کرده ایم و از او پرسیده ایم که این برچسب چیست؟. پاول

Business

شرکت در دوره های آموزش کارآفرینی، فرصتی برای تجاری کردن ایده های نو

هر سال در اروپا هزاران جوان دوره های آموزش کارآفرینی را می گذرانند. این دوره ها هم شغل ایجاد می کند و هم به نوآوری و ایجاد استارت آپ (شرکت های نوپا)

هر سال در اروپا هزاران جوان دوره های آموزش کارآفرینی را می گذرانند. این دوره ها هم شغل ایجاد می کند و هم به نوآوری و ایجاد استارت آپ (شرکت های نوپا)

Business

نوآوری شرکتهای تجاری کوچک و متوسط در بازارهای عمومی اروپا

بازارهای دولتی نقش مهمی در رشد اقتصاد داخلی دارند و فرصتهای بسیار خوبی در اختیار شرکتهای تجاری کوچک و متوسط که در صنایع نوآورانه فعالیت می کنند، قرار

بازارهای دولتی نقش مهمی در رشد اقتصاد داخلی دارند و فرصتهای بسیار خوبی در اختیار شرکتهای تجاری کوچک و متوسط که در صنایع نوآورانه فعالیت می کنند، قرار

Business

اهمیت مدیریت زیست محیطی برای کارآفرینان در اروپا

چگونه می توان ضایعات را به مواد اولیه تبدیل کرد؟ اقتصاد مدور و سازگار با محیط زیست چه فرصتهایی برای کارآفرینان فراهم می کند؟ تبدیل ضایعات به مواد

چگونه می توان ضایعات را به مواد اولیه تبدیل کرد؟ اقتصاد مدور و سازگار با محیط زیست چه فرصتهایی برای کارآفرینان فراهم می کند؟ تبدیل ضایعات به مواد

Business

استفاده از «فناوریهای کلیدی» برای تحول در شرکتهای تجاری کوچک و متوسط در اروپا

گروه صنعتی-تحقیقاتی دانشگاه «وارویک» در کاونتری، به شرکتهای تجاری کوچک و متوسط صنعتی کمک می شود تا با استفاده از «فناوریهای کلیدی»، یعنی شش گروه میکرو و نانوالکترونیک، نانوفناوری، زیست فناوری صنعتی، م

گروه صنعتی-تحقیقاتی دانشگاه «وارویک» در کاونتری، به شرکتهای تجاری کوچک و متوسط صنعتی کمک می شود تا با استفاده از «فناوریهای کلیدی»، یعنی شش گروه میکرو و نانوالکترونیک، نانوفناوری، زیست فناوری صنعتی، م