خبر فوری

خبر فوری

اتحادیه اروپا اعلام کرد می خواهد تمام خودروهایی که در قاره سبز تولید می شوند را به نحوی کنترل کند تا این خودورها دیگر عامل آلودگیهای زیست محیطی
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش