خبر فوری

خبر فوری

موج سوار پرتغالی با سوار شدن بر یک موج ۳۵ متری رکورد جهان را شکست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش