خبر فوری

خبر فوری

با توجه به سیاست جدید ارزی دولت، مسئولان باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفتند تا شرایط پرداخت سرمربی، مربیان و بازیکنان خارجی تیم را تغییر دهند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش