خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

ثبت تصادفات پی در پی خودرویی با راننده مستش در شانگهای

این مرد که بدلیل استفاده بی رویه الکل پس از برخورد با یک خودرو قصد داشت از مهلکه بگریزد به دردسرهای تازه ای دچار شد

مطالب بیشتر از بدون شرح