خبر فوری

germany

جهان

وزیر دارایی آلمان: اتحادیه اروپا با حمایت گرایی اقتصادی مبارزه می کند

در حالی که اتحادیه اروپا همچنان با چالش های داخلی و خارجی زیادی روبرو است اما نشانه های ضعیفی از بهبود وضعیت اقتصادی به چشم می خورد و اروپا به دنبال تثبیت این روند و تقویت رشد اقتصادی پایدار در سراسر