خبر فوری

germany

دانش و فن

تحول صنعت پوشاک با فناوریهای تازه

آینه های دیجیتال به شما اجازه می دهند لباسها را به شکل مجازی امتحان کنید و بعد آنها را سفارش دهید. پیشخرید لباس از هزینه های تولید می کاهد و آزادی انتخاب وسیعی به مشتری می دهد.

دانش و فن

سنجش میزان آلودگی در جو زمین با استفاده از داده های ماهواره ای و ایستگاههای زمینی

تا به حال حتما با استفاده از اپلیکیشنهای موبایل پیش بینی وضع هوا را چک کرده اید. امروزه به کمک شبکه ماهواره و ایستگاههایی روی زمین می توان از طریق اپلیکیشن از میزان آلودگی هوا هم در شهرتان باخبر شد. پ