خبر فوری

بانکها

all views map

بازرگانی

توافق دویچه بانک با نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا

دویچه بانک جهت متوقف کردن تحقیقات نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا در پرونده پول شویی مشتریان روس این نهاد برای پرداخت جمعا ۶۳۰ میلیون دلار موافقت خود را اعلام کرده…