خبر فوری

محققان اروپایی طرحی در جنوب فرانسه قصد دارند از پروتئینهای گیاهی بیشتر از پروتئین حیوانی در غذای ماهی استفاده کنند بطوریکه ارزش غذایی و طعم و مزه ماهی تغییر نکند.
مطلب کامل را بخوانید

اخبار اروپایی

زندگی

دانش