خبر فوری

اسکاتلند خواستار برگزاری دومین همه پرسی استقلال از بریتانیا شده است.
مطلب کامل را بخوانید

اخبار اروپایی

زندگی

دانش