خبر فوری

خبر فوری

اسکاتلند خواستار برگزاری دومین همه پرسی استقلال از بریتانیا شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش