خبر فوری

سوریه در تلاش است تا با واردات مواد اولیه و ماشین آلات از چین، اقتصاد شهر حما را بازسازی کنند.
مطلب کامل را بخوانید

اخبار اروپایی

زندگی

دانش