خبر فوری

خبر فوری

برغم فناوریهای ارتباطات پیشرفته، راه اندازی یک کسب و کار کوچک و راهیابی به بازارهای بین المللی کار آسانی نیست. در این گزارش «دنیای تجارت» دیلک توپکارا را در برلین ملاقات می کنیم. او کارآفرین جوانی است
مطلب کامل را بخوانید