خبر فوری

خبر فوری

پترا وولوا آخرین مسابقه مارپیچ زنان در رقابت های جام جهانی اسکی آلپاین را با پیروزی پشت سر گذاشت.
مطلب کامل را بخوانید