خبر فوری

گروه «دولت اسلامی» (داعش)

all views map

جهان

نبرد رقه در سوریه شدت گرفته است

در حالی که نبرد برای آزادی رقه شدت گرفته، بسیاری از ساکنان پایتخت خودخوانده داعش و مناطق اطراف خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به مناطق آزاد شده گریخته اند.