خبر فوری

خبر فوری

تجمع کنندگان در شعارهایشان رجب طیب اردوغان را «تروریست» و «فاشیست» خواندند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش